SAMI ART & HANDICRAFT EXHIBITION

SISFAAMOE – INRE STYRKA – INNER STRENGTH
Local Sami Art & Handicraft exhibition.
 Sami Art and handicraft by local people. Guests from Sápmi Salasta are welcome to join. Local artists: Oliver Israelsson, Per-Martin Israelsson, Tomas Colbengtson, Per Enoksson, Sune Enoksson, Astrid Enoksson, Astrid Östergren, Lena Lundin Skott, Sture Östergren, Bert Nilsson, Marie Persson Njajta, Margareta Persson. May be updated with more artists. (Photo: Vätnoe by Astrid Östergren).

There is also Dellie Maa Sami mini-market with local designers and creators at Aejlies Sami culture centre, Folkets Hus, Dearna/Tärnaby. Products from: Sara Svonni, Maria Winka, Caj Cederlund, Tomas Colbengtson, Marie Persson Njajta, Leila Nutti och Anna Kuhmunen,

Konst- och slöjdutställning av lokala samiska slöjdare och kreatörer. Konstnärer från Sápmi Salasta är välkomna att delta.

Missa inte heller vår samiska mini-butik där bl.a. lokala slöjdare och designers säljer sina alster.

Date: Bearjadahken – Laavadahken
Friday – Saturday Oct 18-19
Where: Aejlies Sami culture centre,
Folkets Hus, Dearna/Tärnaby